RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovogodišnji devetomjesečni statistički izvještaji o poslovanju sadržajem su i oblikom jednaki istovrsnim izvještajima prethodne godine.

Obveza statističkog izvješćivanja utvrđena je Programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2003. godinu (Nar. nov., br. 105/03.). Neispunjavanje navedene obveze je prema čl. 69. Zakona o službenoj statistici prekršaj (Nar. nov., br. 103/03.).

O statističkim izvještajima u tijeku godine pisali smo u RRiF-ovima br. 4/03. i 7/03.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)