RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Izvještaj o novčanim tijekovima
  • Stranica:58.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)