RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2003
  • Članak:Promjene u radnim odnosima
  • Stranica:11.
  • Autor/i:Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Dana 19. srpnja 2003. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, osim odredaba čl. 27. i 28. (otkazni rokovi i otpremnine) toga Zakona koje se počinju primjenjivati od 1. siječnja 2004. Ovim člankom autor na zanimljiv i pregledan način daje sažet prikaz bitnih novih rješenja i instituta radnog zakonodavstva u nas, i to ovim izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)