RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Obavljanje poslova iz djelokruga tijela državne uprave putem sklopljenih ugovora o djelu
  • Kojim aktom se uređuje ustrojstvo upravnih tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
  • Prijam u državnu službu osoba s radnim stažom kraćim od vježbeničkog staža
  • Korištenje godišnjeg odmora službenika i namještenika za vrijeme trajanja raspolaganja, odnosno otkaznog roka
  • Radni staž invalida rada koji radi na pola radnog vremena
  • Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta - usklađivanje sa zakonom
  • Mogu li državni stručni ispit polagati i osobe koje ne rade u tijelima državne uprave i polaganje državnog stručnog ispita osoba koje rade na administrativnim i računovodstvenim poslovima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)