RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Posebne markice Ministarstva financija za označavanje alkoholnih pića
 • Povrat degradiranih naftnih derivata iz spremnika maloprodaje u spremnike rafinerije u svrhe prerade
 • Poseban porez na naftne derivate pri izvozu
 • Pravo na povrat PDV-a i posebnog poreza na osobni automobil
 • Ovjera obrasca PDV-P pri kupnji Vip i Simpa paketa
 • Opskrba poljoprivrednih gospodarstava eurodizel- dizelskim gorivom obojenim plavom bojom
 • Opskrba poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
 • Poseban porez na kavu za proizvod - pripravak na bazi ekstrakata surogata kave
 • PDV na usluge koje je inozemni poduzetnik obavio u inozemstvu domaćem poduzetniku
 • Poseban porez na kavu
 • Poseban porez na kavu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)