RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
  • Posebni porez na naftne derivate - specijalni benzin 140/200

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)