RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Raskid ugovora - prenošenje vlasništva sa kupca natrag na prodavatelja
  • Oporezivanje kamenolomskog postrojenja i asfaltne baze
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji zemljišta radi izgradnje kuće - rješava vlastito stamb. pitanje
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji stana kojim se rješava vlastito stambeno pitanje
  • Porez na promet nekretnina kada je osnova stjecanja dosjelost
  • Obračun poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice
  • Porez na promet nekretnina na stan na kojemu je uknjižena zabilježba zabrane otuđenja bez suglasnosti
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)