RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Raskid ugovora - prenošenje vlasništva sa kupca natrag na prodavatelja
  • Oporezivanje kamenolomskog postrojenja i asfaltne baze
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji zemljišta radi izgradnje kuće - rješava vlastito stamb. pitanje
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji stana kojim se rješava vlastito stambeno pitanje
  • Porez na promet nekretnina kada je osnova stjecanja dosjelost
  • Obračun poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice
  • Porez na promet nekretnina na stan na kojemu je uknjižena zabilježba zabrane otuđenja bez suglasnosti
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)