RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Izdavanje računa pri prodaji na kioscima
 • PDV u svezi s oporezivanjem nekretnina danih u višegodišnji financijski lizing
 • Pravo na odbitak PDV-a
 • Obračun PDV-a pri isporuci dobara u slobodnu zonu
 • Priznavanje pretporeza razmjerno korištenju dobara u pojedinoj djelatnosti
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za poreznog obveznika koji je pretrpio ratne štete
 • Obračun PDV-a na članarinu ili naknadu za uslugu
 • Uvoz privremeno izvezene robe radi dorade u inozemstvu
 • Privremeni uvoz plovila
 • Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom
 • Obračun PDV-a pri plaćanju paušalne naknade za vodu
 • Subvencije za brodske nerentabilne linije
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu osobnih automobila, u okolnostima prestanka važenja carinske povlastice prema Zakonu o izmjeni i dopunama Carinskog zakona
 • Oporezivanje prijevoznih usluga - roba u provozu i usluge prijevoza koje obavi HŽ
 • Iskazivanje rashoda poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit
 • Obračun PDV-a prilikom davanja repromaterijala kod poljoprivredne proizvodnje u kooperaciji
 • Obračun PDV-a na prijevozne usluge obavljene SFOR-u preko posrednika
 • Obračun PDV-a na set knjiga obrazovnog karaktera
 • Porez na dodanu vrijednost na knjige
 • Obračun PDV-a na ljetopis škole
 • Izdavanje računa i evidentiranje prometa pri prodaji na otvorenom
 • Obračun PDV-a na kotizaciju za savjetovanje i troškove boravka na brodu
 • PDV u prometu s građanima
 • Porezni položaj poduzetnika iz čl. 11., st. 3. Zakona o PDV-u kada obavljaju druge usluge

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)