RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2003
  • Članak:Hrvatski sabor
  • Stranica:76.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Vjerodostojno tumačenje članka 130. zakona o visokim učilištima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)