RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U kontekstu prava Europske zajednice pojam pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća prava koja se temelje na pravnom poretku država članica ili Zajednice, a kojima se štite patenti (patents), žigovi (trade marks), autorsko pravo (copyright) i druga srodna prava, industrijsko obličje (design) i slična prava. Autorica ovim člankom analizira pitanja vezana uz pravo intelektualnog vlasništva u kontekstu prava Europske zajednice i u kontekstu pravila o slobodnom kretanju robe. Glede prava žiga, razmatra se načelo međunarodnog iscrpljenja prava, doktrina zajedničkog podrijetla, povreda ugleda žiga i problematika sličnih žigova koji dovode do zablude.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)