RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedinice lokalne samouprave ovlaštene su odlukom osnovati vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Takav je pogon samostalan u obavljanju svojih djelatnosti, ali nema svojstvo pravne osobe. Ovim se člankom razmatra institut vlastitog pogona u teoriji, obrazlažu praktična rješenja, te daje ogledni primjer odluke o osnivanju tog pogona, potom pravilnika o njegovu unutarnjem ustrojstvu, te zaključka o ovlastima upravitelja vlastitog pogona za sklapanje ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)