RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 13. rujna 2003. stupio je na snagu novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.

Njime se uređuju prava i obveze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba HZZO-a, te uvjeti i način njihova ostvarivanja. U okviru toga ovim se člankom daje osvrt na one odredbe navedenog Pravilnika kojima se razrađuje pravo osiguranih osoba HZZO-a na novčanu naknadu zbog bolovanja, tj. nemogućnosti obavljanja poslova temeljem kojih se ostvaruju primitci po propisima o doprinosima za obvezna osiguranja. U svrhu sagledavanja cjeline pitanja o kojima je riječ, uz pojašnjenje konkretne odredbe Pravilnika, daje se i njezin sadržaj u segmentu koji čini novost u odnosu na prethodni Pravilnik.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)