RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Plaća je trošak proizvodnje koju je, prema prisilnim odredbama Zakona o radu, poslodavac dužan isplatiti radniku nakon obavljenog rada i to u novcu, a najkasnije do petnaestog dana u narednom mjesecu za prethodni mjesec, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno.

Mora li se plaća isplatiti baš u novcu ili možda postoje neke druge mogućnosti, odgovor na to pitanje, kao i vrlo zanimljivu i jezgrovitu analizu ove problematike, možete pročitati u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)