RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trište vrijednosnim papirima potencijalni je poligon za različite zloporabe kojima se oštećuju sudionici trgovine vrijednosnim papirima i narušava ravnoteža toga tržišta u cjelini. Može se pretpostaviti da će razvoj tržišta kapitala dovesti do povećanih mogućnosti tih zloporaba, pa se time opravdanijom ukazuje potreba pojačane kaznenopravne zaštite. U tom smislu, predmet ovoga članka su razmatranja uz kaznene odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira s nekoliko prijedloga de lege ferenda.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)