RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedinstvena je značajka ugovora kod svih vrsta osiguranja da je osigurateljeva obveza uvjetovana ostvarenjem osiguranog slučaja. Postoji, međutim, razlika izme đu pojedinih vrsta osiguranja u odnosu na pravnu narav osigurateljeve obveze na isplatu osigurnine. Kod jednih se osiguranja osiguratelj obvezuje odštetiti osiguranika za štetu prouzročenu osiguranim rizicima zbog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, dok se kod drugih obvezuje isplatiti osiguranu svotu navedenu u polici osiguranja kada se ostvare ugovorom predviđene činjenice, a što ne mora biti u vezi s pretrpljenom štetom. Zbog toga se sva osiguranja, gledom na pravnu prirodu osigurateljeve obveze na isplatu osigurnine, razvrstavaju na odštetna osiguranja i neodštetna osiguranja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)