RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Posebnosti izrade godišnjeg obračuna kod hotelijera i ugostitelja
  • Stranica:38.
  • Autor/i:Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)