RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Otvoren prvi Euro info komunikacijski centar u Hrvatskoj
 • Europski se parlament priprema za proširenje
 • Prihvaćena Strategija proračuna u proširenoj Uniji
 • Eurochambres pozdravlja hrvatski zahtjev za prijam u EU
 • Hrvatska će sama upravljati dijelom sredstava iz CARDS programa
 • RH potpisala suglasnost za regionalno tržište električne energije u jugoistočnoj Europi
 • Strategija EU prema novim susjedima
 • Prilagodba EU proračuna za proširivanje Unije
 • Okrugli stol o korporativnoj socijalnoj odgovornosti
 • Četiri slobode u ugovorima o pristupanju
 • Poljoprivredni posjedi u EU 2000. godine
 • Sankcije zagađivačima mora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)