RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva s područja željezničkog prometa prema Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju započeo je izradom prve verzije Nacrta Zakona o željezničkom prometu, koji bi zamijenio postojeći Zakon o hrvatskim željeznicama. Novi bi se propis umjesto pretežitog uređivanja ustrojstva i rada najvećeg prijevoznika, trgovačkog društva Hrvatske željeznice, bavio organizacijom i funkcioniranjem liberaliziranog i dereguliranog željezničkog tržišta, po uzoru na ono jedinstvenog tržišta EU-a. Nacrt je izrađen na temelju direktiva EU-a, poštujući osnovne zahtjeve za razdvajanjem upravljanja infrastrukturom (koje ostaje u rukama države), od prijevozničke djelatnosti koja se ustrojava na načelu slobodne tržišne utakmice više domaćih i stranih prijevoznika kojima se uz određene uvjete dopušta ulazak na željezničku infrastrukturnu mrežu. Donošenjem tog propisa u Hrvatskoj će započeti postupak postupne liberalizacije javnog sektora željezničkog prometa, što će biti početak kraja jednog od najvećih državnih monopola.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)