RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Izmjena čl. 37. Zakona o porezu na dohodak - utvrđivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
  • Porezni položaj premija životnog osiguranja za slučaj smrti
  • Oporezivanje otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)