RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prethodnom broju ovog časopisa pisali smo o novostima u oporezivanju prometa nekretnina. Rasprava u tom članku (str. 12.) utemeljena je na iznošenju i analizi statusnih pitanja subjekata na koje se odnose novele Zakona o porezu na promet nekretnina. Kako utvrditi i čime ostvariti pravo na poreznu povlasticu, pročitajte u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)