RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Okolnost da je ortaštvo zakonom uređeno na jedinstven način, tj. da je njegovo pravno uređenje isto bez obzira na to radi postizanja kojeg se cilja koristi, te da su odredbe o tome društvu, osim samo iznimno, dispozitivne naravi dovodi do toga da se u svakodnevnom životu pojavljuju njegovi brojni pojavni oblici. Ono može poslužiti zadovoljenju vrlo različitih interesa ortaka, pa su često potrebne prilagodbe jedinstvenih pravnih rješenja koja predviđa ortaštvo među građanima kao i njegovi vrlo složeni oblici u trgovačkom pravu i pravu društava. Zato se pod gospodarskim značenjem ortaštva ne misli samo na ortaštvo trgovačkog prava nego i na ona na području građanskog prava.

Jedan od pojavnih oblika ortaštva je i zajednički pothvat (joint venture) kojeg obrađujemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)