RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj dijelatnosti
  • Stranica:22.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)