RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Atesti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Upit u svezi s poslovanjem stranih putničkih agencija
  • Uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Kemijske WC kabine za ugostiteljske objekte na plažama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)