RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole
  • Planiranje i izgradnja skloništa
  • Obavljanje poslova stručnog nadzora
  • Izvođenje radova na građenju kanalizacijske mreže grada
  • Ishođenje lokacijske dozvole s pravom gradnje za gradnju pomoćne građevine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)