RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Mora li osoba koja je neprekidno u radnom odnosu u tijelu uprave na računovodstvenim poslovima od 1974. godine, a na istim poslovima i danas radi, pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
  • Shodna primjena izbornog Zakona za predstavnička tijela lokalne samouprave na izbor članova vijeća mjesnih odbora
  • Mogućnost oslobađanja od obveze polaganja državnog stručnog ispita osobe koja je od 1977. godine neprekidno u radnom odnosu u raznim tijelima uprave na poslovima na kojima je uvjet srednja stručna sprema odnosno radi na administrativnim poslovima
  • Ostavka gradonačelnika grada
  • Može li se osobi koja je radila u organu uprave, a koja je ispit položila pred komisijom savjeta radne zajednice priznati za položeni državni stručni ispit
  • Primjena odredbi Zakona o naseljima, nadležnost za donošenje odluke o određivanju imena ulica i trgova
  • Izbor zamjenika gradonačelnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)