RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Izrada upute o pravnom lijeku
  • Evidentiranje, utvrđivanje, nadzor i naplata doprinosa
  • Uputa o utvrđivanju tržišne vrijednosti odnosno početne cijene poljoprivrednog zemljišta koja je tržišna cijena na području gdje se zemljište nalazi prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu - dopuna
  • Plaćanje poreza na tvrtku
  • Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)