RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U 2002. nije bilo značajnijih novosti u računovodstvenom i poreznom obuhvaćanju nastalih poslovnih promjena koje se odnose na tzv. "državne potpore". Iako su one najmanje državne, cijeli sustav poticaja za investicijske namjene tako nazivaju računovodstveni propisi. Tek se u 2003. očekuje donošenje zakona o potporama za koji procjenjujemo da će postupak odobravanja potpora na razini lokalne samouprave zamijeniti posebnom agencijom na razini države koja će odobravati potpore komunalnim i drugim trgovačkim društvima.

Posebnosti zaključnog obračuna trgovačkih društava koja u računovodstvenoj obradi poslovnih događaja uz ine Međunarodne računovodstvene standarde (dalje: MRS) primjenjuju i MRS 20 - Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći (Nar. nov., br. 2/00.) zastupljene su u nas najčešće u komunalnim društvima. U ostalim trgovačkim društvima mogu se povremeno pojaviti dotacije koje imaju značenje državnih potpora, pa treba računovodstveno postupati na istovjetan način. O svemu tome pročitajte u ovom članku.

  Računovodstvo poduzetnika koji bilježe i "državne potpore"
 • Sredstva iz cijene komunalnih usluga za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Slučaj kad je primljena potpora prihod, ali se ne plaća PDV
 • Slučaj kad je potpora odgođeni prihod sa svrhom za investicijsku namjenu - ne plaća se PDV niti porez na dobitak
 • Transferi sredstava koji su prihod razdoblja (smanjeno za PDV)
 • Primitak sredstava za otplatu kredita
 • Slučaj kad otpisani kredit postaje "državna potpora" uz istodobno postojanje akumuliranih sredstava iz dijela cijene komunalne usluge
 • Knjiženje plaćene koncesije
 • Pokriće gubitka
 • Isplata dobitka
 • Primjena "državnih potpora" u drugim djelatnostima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)