RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prilikom izrade zaključnog obračuna poslovanja i bilanciranja imovinskog stanja neophodno je lučiti postupak mjerenja zaliha koje su stečene na tržištu i onih zaliha koje proizlaze iz procesa proizvodnje ustrojenog u samom trgovačkom društvu. Troškovi stjecanja zaliha i ostvariva neto vrijednost na tržištu kod eventualnog izlaska zaliha na tržište ključni su čimbenici postupka mjerenja zaliha, kada ih iskazujemo kao poziciju u bilanci. Postupak mjerenja zaliha provodi se prema zahtjevima MRS-a 2, a oni su znatno složeniji pri mjerenju zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u usporedbi s drugim oblicima zaliha.

Vrste proizvodnog procesa u smislu pojedinačne, procesne ili slične proizvodnje važne su za računovođu kod pripreme podataka o zalihama proizvodnje. Nadalje, analitička evidencija o proizvodnji na zahtjev uprave može biti ustrojena i vođena prema drugim metodama obračuna troškova izvan okvira MRS-a 2. U tom slučaju treba troškove obračunane i knjižene u upravljačkom računovodstvu reklasificirati prema zahtjevima MRS-a 2 i tada unijeti u glavnu knjigu. Glede informiranja uprave o proizvodnji, računovodstvo se prilagođuje zahtjevima i biraju se postupci obračuna. Ali, kod obveznog financijskog izvješćivanja moraju se poštivati propisi, MRS-ovi i računovodstvene politike.

    Računovodstveni obračuni u društvima koja obavljaju proizvodnu djelatnost
  • Povezanost računovodstvenih evidencija i obračuna proizvodnje
  • Uloženi troškovi u proizvodnji - obračun za obvezno izvješćivanje
  • Obračun i knjiženje dovršene proizvodnje
  • Vrijednosno iskazivanje zaliha gotovih proizvoda
  • Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)