RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2002. stupio je na snagu Zakon o platnom prometu u zemlji koji se u pretežitom dijelu svojih odredaba primjenjuje od 1. travnja 2002. Navedenim su zakonom ustanovljene znatne novosti, od kojih se ističe da, u okviru obavljanja poslova platnoga prometa u zemlji poslovne banke registrirane u Republici Hrvatskoj, obavljaju i naplatu mjenice i zadužnice. Značajna pitanja u svezi s navedenom naplatom, uz određenje pojma tih instituta, autorica obrazlaže ovim člankom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)