RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Predmet ovog članka je prikaz zakonske regulative u svezi s uređivanjem prava iz rada djelatnika (službenika i namještenika) i dužnosnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukazivanje na moguće dvojbe u tumačenju i primjeni navedene regulative, te na način uređivanja prava iz rada djelatnika i dužnosnika jedinica lokalne i područne samouprave.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)