RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Incoterms (engl. International Commercial Terms) zbirka je tzv. transportnih klauzula koja sadrži popis tih klauzula i uz svaku pojedinu od njih opis prava i obveza prodavatelja i kupca koji su sklopili ugovor o distancijskoj prodaji te ugovorili primjenu te klauzule, iako se razumije da drukčija ugovorna odredba glede pojedinog pitanja otklanja primjenu odgovarajućeg dijela opisa prava i obveza iz korištene klauzule.

Po svojoj pravnoj prirodi zbirke Incoterms klauzula i pojedine klauzule mogu se uzeti kao kodificirani trgovački običaji (uzance) u kupoprodaji s međunarodnim obilježjem, ali se na njih ipak treba pozvati u ugovoru, jer samo navođenje klauzule ne daje punu sigurnost da će se primijeniti ovaj izvor trgovačkog prava.

Značenje tekuće verzije Incotermsa je veoma veliko zbog široke prihvaćenosti i prepoznatljivosti u međunarodnoj trgovačkoj praksi, zbog čega je potrebno omogućiti pravilno tumačenje, odnosno eventualna različita tumačenja u pojedinim zemljama svesti na najmanju moguću mjeru.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)