RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor na sjednici 22. studenoga 2002. donio je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapo- šljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 143/ 02. - u nastavku: Zakon), koji je stupio na snagu 11. prosinca 2002.

Pravno gotovo neuređeno stanje u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom zahtijevalo je da se najvažnija pitanja iz tog područja urede jednim zakonom, a ne da se s više zakona uređuju pitanja značajna isključivo za pojedine skupine s najtežim oblicima invalidnosti. Glavna teškoća pri izradi i donošenju Zakona bila je u činjenici da koliko-toliko cjeloviti sustav skrbi države za osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom nije postojao, što znači da ga je trebalo izgraditi iz temelja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)