RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Najnovije izmjene Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 150/02.) i novi Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02.) donijeli su goleme promjene u načinu obračuna plaća i honorara, oporezivanju putnih naloga za vanjske suradnike, a i dalje je produžena kamatna nejednakost pri oporezivanju poduzetnika u odnosu na bankare. Predujmljivanje dobitka je nešto porezno povoljnije, veliki najmodavci su bolje prošli, poljoprivrednici su stavljeni pred odluku ili - ili, itd. Kome onda pripadaju radosti poslije 1. I. 2003.?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)