RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Republike Hrvatske 29. listopada 2001. te njegovom ratifikacijom u Hrvatskom saboru 5. prosinca iste godine, Hrvatska se još jednim korakom približila punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Sporazumom se Hrvatska obvezala na postupno usklađivanje zakonodavstva s acquis communautaireom.1 Time je uskla đivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije u određenim područjima prestalo biti dobrovoljno, djelomično i izborno te postalo obvezno, sveobuhvatno, postupno i nepovratno. U Hrvatskoj je proces usklađivanja zakonodavstva započeo dobrovoljnom ocjenom stupnja usklađenosti propisa Republike Hrvatske propisima Europske unije u sklopu Plana integracijskih aktivnosti Republike Hrvatske iz 1999. godine. Ovim činom europsko pravo postaje sve značajnije za pravni poredak Republike Hrvatske. Stoga se svakim danom u Hrvatskoj sve više nameće problem poznavanja europskog prava i institucija koje se u njemu javljaju. Jedna od bitnih institucija za ostvarivanje građanskih, političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava osoba u Europskoj uniji svakako je i državljanstvo Europske unije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)