RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovorom o osiguranju obvezuje se ugovaratelj osiguranja da, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, udružuje određenu svotu u zajednici osiguranja odnosno zajednici rizika (osiguratelj), a zajednica se obvezuje ako se desi događaj koji čini osigurani slučaj, isplatiti osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu odnosno ugovorenu svotu ili učiniti nešto drugo. Prava i obveze osiguratelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju uređene su Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - u nastavku: ZOO). Osim toga, opći i posebni uvjeti osiguratelja, polica osiguranja te prilozi polici osiguranja, mogu dodatno definirati i utvrditi obveze ugovaratelja i osiguranika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)