RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Međunarodni ugovori, br. 9/02.), očituje se konačni prihvat Republike Hrvatske prava i obveza iz Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe. Time je u hrvatski pravni sustav ugrađen pravni akt koji uređuje pravnu materiju što se odnosi na vrednovanje različitih vrsta studija za pristupe na visoka učilišta. Kao multilateralni međunarodni akt ugovornih značajki, ova Konvencija za našu zemlju ima veliko značenje. Njezinom recepcijom počinju se napokon priznavati naše diplome u inozemstvu, što je zbog velike međunarodne akademske mobilnosti od velike vrijednosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)