RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski je sabor po hitnom postupku na sjednici 11. listopada donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici koji je stupio na snagu 26. listopada 2002. a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine (Nar. nov., br. 122/02. - dalje: Novela).

Bit izmjena i dopuna odnosi se poglavito na brisanje jedinstvenoga matičnog broja građana (JMBG) i izostavljanje prostora u obrascu osobne iskaznice za podatak o Rh-faktoru, krvnoj grupi i je li osoba donator organa za presađivanje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)