RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U velikom broju jedinica lokalne samouprave provedeni su ili se pripremaju izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, odnosno kotareva. Nakon izbora članova vijeća slijede radnje na konstituiranju vijeća, a nakon toga vijeća su dužna donijeti odgovarajuće opće akte, uključujući i poslovnik o svojem radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)