RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2002
  • Članak:Ugovor o zamjeni
  • Stranica:45.
  • Autor/i:Slavko BABIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Ugovor o zamjeni (permutatio) pravni je temelj za stjecanje prava vlasništva, jednako kao i ugovor o kupoprodaji. Razlika između ova dva pravna instituta je u tome što se kod zamjene naknada za određenu stvar ili određeno pravo ne sastoji u novčanoj činidbi, nego u zamjenitom ustupanju drugih određenih stvari ili imovinskih prava.

Zamjena nema ono praktičko značenje koje ima u pravnom prometu ugovor o prodaji, ali se svejedno povremeno javlja potreba korištenja ovog pravnog instituta u prometu materijalnih dobara i imovinskih prava. Naime, u uvjetima reafirmacije privatnog vlasništva u novom pravnom sustavu, te s tim u svezi intenziviranja pravnog prometa, odnosno bržeg razvoja gospodarstva, ugovor o zamjeni nedvojbeno dobiva veće značenje. Osim toga i neki događaji, kao što je to npr. migracija stanovništva uzrokovana ratnim događanjima, uvjetuju potrebu učestalijeg korištenja ugovora o zamjeni nekretnina.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)