RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nadležnost Ustavnog suda spada prema čl. 128., podst. 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i:

    odlučivanje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrije đena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. Odredbe o tome, pored općih koje sadrži Glava III. "Postupak pred Ustavnim sudom - Opće odredbe"
  • čl. 17. do 34. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, sadržane su i u Glavi V. "Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda" - čl. 62. do 80. Ustavnog zakona.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)