RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Međunarodni bankarski zajmovi i ugovori koji se u vezi s tim poslovima sklapaju danas su svakodnevna pojava. Kretanju kapitala u današnjem globaliziranom svijetu, gotovo da i nema ograničenja. Sve veći broj država dopušta svojim pravnim, a i fizičkim osobama, uzimanje bankarskih zajmova i u inozemstvu.1 Kapital se danas tako brzo kreće iz jedne države u drugu da to ponekad znači i ozbiljnu opasnost za financijsku stabilnost pojedinih država. O međunarodnim bankarskim zajmovima govorimo kad su zajmodavatelji banke i kad su i zajmodavatelji i zajmoprimatelji iz raznih država. U takvim ugovorima razvili su se osebujni instrumenti osiguranja potraživanja. Mnogi od tih instrumenata imaju porijeklo u engleskom i američkom pravu i stoga su u nas manje poznati. Ugovori o bankarskim zajmovima veoma su različiti, ovisno o veličini zajma, o svrsi zbog koje se zajam daje, o broju banaka koje sudjeluju u nekom zajmu, kao i o specifičnostima pojedinih poslova.2 Međutim, određene sličnosti između takvih ugovora postoje i oni imaju neke zajedničke značajke. U ovom ćemo članku nastojati skrenuti pozornost na neke od zajedničkih značajki tih ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)