RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ne plati li štetnik ili neka druga osoba odgovorna za štetu oštećeniku novčanu naknadu (novčanu satisfakciju) za pretrpljenu nematerijalnu štetu, oštećenik će se radi ostvarivanja svoje tražbine novčane naknade za nematerijalnu štetu obratiti nadležnom sudu tužbom radi naknade štete. Uspije li oštećenik kao tužitelj dokazati sve potrebne pretpostavke za nastanak odštetnopravne odgovornosti tuženika za naknadu nematerijalne štete, sud će mu dosuditi novčanu naknadu za nematerijalnu štetu. No, kako oštećeniku kao tužitelju pripada i zatezna kamata na iznos novčane naknade nematerijalne štete, jer novčana naknada nematerijalne štete svakako ima novčani karakter, on redovito ističe i sporedni tužbeni zahtjev čiji je sadržaj obvezivanje tuženika da mu na iznos novčane naknade nematerijalne štete plati zateznu kamatu. Sud će u slučaju dosuđenja tužitelju novčane naknade nematerijalne štete redovito tužitelju primjenom odredbe čl. 277., st. 1. Zakona o obveznim odnosima1 dosuditi i zateznu kamatu. No, kod dosuđivanja zatezne kamate na iznos novčane naknade za nematerijalnu štetu javlja se značajno pitanje - kako odrediti početak tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete, jer ZOO nije posebnom odredbom uredio pitanje tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete. Na to pitanje sudska praksa i pravna teorija davale su ne uvijek jedinstvene odgovore.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)