RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U našem časopisu Pravo i porezi br. 11/02. započeli smo s obradom materije ugovora o ortaštvu (ortakluku) člankom o obvezama ortaka. U ovom pak, broju nastavljamo s razradom ovog pravnog instituta u dijelu koji uređuje pitanje imovinskih prava ortaka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)