RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o trgovačkim društvima sadrži šest kaznenih djela koja čine samostalnu cjelinu odredaba gospodarskog kaznenog prava. Jedno od tih djela je kazneno djelo "Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje (čl. 626.)" čiji su subjekti članovi uprave ili njihovi zamjenici, a u nekim oblicima ovog propisa i likvidator kojeg u pravilu, u društvu u likvidaciji, čine sami dotadašnji članovi uprave. Kazneno djelo sankcionira povredu dužnosti člana uprave koji u slučaju gubitka ne sazove skupštinu i ne obavijesti je o istom odnosno ne pokrene stečaj u zakonskom roku u slučaju nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti društva. U članku se analizira dosadašnja sudska praksa, prvenstveno Općinskog suda u Zagrebu, te ističe da i članovi uprave društva za štetu pored kaznene odgovornosti mogu zajedno s članovima nadzornog odbora odgovarati solidarno osobno cijelom svojom imovinom po načelu pretpostavljene krivnje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)