RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Bračna je stečevina novi pojam u našem pravu, a čini imovinu koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Bračna je stečevina suvlasništvo bračnih drugova na jednake dijelove, dok je zajednička imovina bračnih drugova pojam koji po Obiteljskom zakonu više ne postoji, bila zajedničko vlasništvo bračnih drugova. Dok se zajednička imovina bračnih drugova dijelila prema doprinosu pojedinoga bračnoga druga njezinu stvaranju, dotle se bračna stečevina dijeli između bračnih drugova na jednake dijelove.

Temelj nastanka bračne stečevine je rad, ali nije značajna vrsta rada. Trajanje bračne zajednice drugi je element stjecanja bračne stečevine. Pojam brak jasno se razlikuje od pojma bračna zajednica. Budući da je bračna stečevina ukupnost stvari i prava i nalazi se u suvlasništvu, njome bračni drugovi upravljaju po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari. Na bračnu se stečevinu primjenjuju odredbe stvarnoga i obveznoga prava. Od odredaba stvarnoga prava najznačajnije su one koje se tiču razvrgnuća suvlasništva. Odredbe obveznoga prava primjenjuju se osobito glede bračnoga ugovora. Bračnim se ugovorom može izmijeniti zakonski bračnoimovinski režim. U svijetu postoje različiti bračnoimovinski režimi. Mogu se razlikovati dva osnovna režima, a to su režim odvojene imovine i režim zajednice imovine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)