RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na temelju čl. 214., st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96., 137/99. i 114/01., u daljnjem tekstu: ZZK), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog poslovnika) - (Nar. nov., br. 109/02.), koji je stupio na snagu 26. rujna 2002.

Tim izmjenama u Pravilniku o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnom poslovniku) - (Nar. nov., br. 81/97.) iza čl. 114. dodan je DIO ČETVRTI, koji glasi: POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOJ KNJIZI VOĐENOJ ELEKTRONIČKOM OBRADOM PODATAKA I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU" i u njemu čl. 115. do 135. s naslovima iznad njih.

U ovom članku daje se prikaz izmjena i dopuna navedenog Pravilnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)