RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izdavanje lokacijske i građevne dozvole za plutajuće objekte
  • Lokacijska dozvola u postupku dodjele koncesije na pomorskom dobru
  • Pravni interes za ishođenje lokacijske dozvole
  • Postupanje u slučajevima izdavanja lokacijskih dozvola za ribnjake, športsko-rekreacijske centre i sl., te eksploatacijska polja mineralnih sirovina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)