RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Ugovaranje preraspodjele radnog vremena u kolektivnom ugovoru
 • Prava i obveze predstavnika radnika u nadzornom odboru i poslovna tajna
 • Izbor u radničko vijeće kad su dvije liste kandidata dobile isti broj glasova
 • Prava radnika nakon ozljede na radu
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla i preseljenje tijekom radnog odnosa
 • Obavljanje nesamostalnih poslova od strane studenata i učenika
 • Usklađivanje pravilnika o radu sa Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namje- štenike u javnim službama
 • Nepostupanje ravnateljice škole po odluci školskog odbora
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavca u stečaju
 • Predstavnik radnika u upravnom vijeću ustanove i naknada članu vijeća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)