RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu opreme na paritetu DDP
  • Oporezivanje posebnim porezom kamper vozila
  • Naplata posebnog poreza na naftne derivate koji se smještaju u carinsko skladište tipa "D"
  • Oporezivanje posebnim porezom proizvoda pod nazivom Biljni koncentrat aloje
  • Poseban porez na letjelicu - motorni zmaj
  • Posebni porez na voćne sokove od naranče
  • Posebni porez na voćne sokove od breskve i marelice
  • Postupak, nastanak porezne obveze u slučaju povrata mješavine degradiranih naftnih derivata u postupak prerade, te popunjavanje mjesečnih izvješća
  • Primjena odredbe čl. 10., st. 2. Zakona o posebnom porezu na alkohol

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)