RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2002
  • Članak:Hrvatski sabor
  • Stranica:84.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Odluka o objavljivanju mnogostranog međunarodnog ugovora kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)